SADKO SAMOTSVETY CHILI-L'Chaman Koldoun du Grand Cougnot

28 октября 2019 г.+

SADKO SAMOTSVETY CHILI3 девочки, 2 мальчика. Окрас соболь.